Soorten Zeevis

 

 

 

 

Home

 

Hier volgen de zeevissen die in Nederland gevangen worden!

 

In Nederland zijn de onderstaande minimummaten  voor 2010 vastgesteld.

 

aal/paling - 28 cm, bot - 20 cm, kabeljauw - 35 cm, schelvis - 30 cm, zwarte koolvis - 35 cm, witte koolvis (pollak) - 30 cm, heek - 27 cm, schartong - 20 cm
tong - 24 cm, schol - 27 cm, wijting - 27 cm, leng - 63 cm, blauwe leng - 70 cm, zeebaars - 36 cm, makreel - 30 cm, haring - 20 cm, horsmakreel - 15 cm

Vervallen zijn de wettelijke minimummaten voor griet, harder, mul, schar, tarbot, tongschar en zeekarper.

 

Aal/Paling Bot Fint Geep Glasgrondel Gul
Lipvis Makreel Meun Pieterman Pollak Pitvis
Puitaal Rode Poon Schar Slakdolf Steenbolk Tarbot
  Tong Wijting Zeebaars