Bijgewerkt op 08 december 2018 


Agenda Jaarvergadering 11-01-2019
Clubhuis van S.V.V. de Slufter aanvang 20.00 uur
1. Opening Vergadering
2. Notulen Jaarvergadering 2018
3. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur
4. Verslag secretaris
5. Verslag penningmeester
6. Verslag kascontrolecommissie. L. van Marion en fred van toledo
7. Verslag wedstrijdcommissie.
Pauze
8. Bestuursverkiezing:
2 e Voorzitter {vacant}
2 e Secretaris {vacant}
2 e Penningmeester {vacant}
9. Benoeming nieuwe kascontrole commissie F. van Toledo /……………+ reserve.
13. Behandeling ingekomen stukken.
14. Rondvraag
15. Sluiting
Voorstellen voor de vergadering en/of tegen kandidaten kunnen conform de statuten tot
3 dagen voor de vergadering worden ingediend bij het bestuur
sneaky-sliss@live.nl, henklangendoen@outlook.com
Clubhuis van S.V.V. de Slufter
Dintelweg 127
3198 LB Europoort Rotterdam

Komt allen laat uw stem gelden!


Beste leden,

De ledenadministratie vervult een belangrijke en zeer arbeidsintensieve rol in het verenigingsleven. Het versturen van de acceptgiro’s en herinneringen, het maken van incassobestanden en het registreren van de betalingen kostte onze vereniging veel tijd, geld en energie.

Het bestuur heeft daarom besloten om gebruik te maken van de service ledenadministratie van Sportvisserij Nederland. Wat houdt dit precies in voor u?

Sportvisserij Nederland zal begin november de contributie incasseren namens < HSV>, de leden zonder automatische incasso ontvangen half november een factuur met acceptgiro en machtigingsformulier.

Na betaling stuurt Sportvisserij Nederland de VISpas rechtstreeks naar u toe.

Dit houdt echter in dat de leden, die veranderingen willen doorgeven, dit nu rechtstreeks moeten doen bij Sportvisserij Nederland per e-mail: ledenadministratie@vispas.nl of via           telefoon 0900-2025358 (€1,- per gesprek).

Sportvisserij Nederland is tijdens werkdagen tussen 09:00 – 17:00 te bereiken en kunnen eventuele problemen meteen oplossen. Bovendien is er voor onze vereniging nu altijd continuïteit wat betreft de ledenadministratie.

Let op, voor de betaling geldt dus een andere IBAN, namelijk  NL04INGB0650393872 ten name van Sportvisserij Nederland.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van   z.h.c.   DE ZEENAALD


Geachte Vissers,

Graag willen wij na besluit van de jaarvergadering deze nieuwe regel toepassen! Naar aanleiding van aangescherpte regels van Sportvisserij Nederland en Landelijke regelementen. Bij het vangen van ZEEBAARS mag je de vis in de emmer doen en ingooien, daarna moet de vis gelijk gemeten worden bij je buurman en terug gezet worden! Niet eerst je nieuwe lijn aan azen maar gelijk meten. Dode vis wordt niet geacceepteerd,

Helaas moeten wij streng zijn door de nieuwe regels,dit houd in dat wij allemaal en goede meetlat en balpen bij ons moeten hebben! Ook als een visser zich vergist of zich niet aan de regels houd dan gewoon even vertellen dan kunnen wij gewoon blijven vissen!!

Ook zetten wij dit op de Website!

Vr gr het Bestuur van de Zeenaald

 


 

Uitslagen van Zeenaalders bij de triowedstrijd van de Slufter op 14-01-18. Aan deze wedstrijd deden 46 trio's aan mee op 3 verschillende parcoursen! In totaal ving men rond de 1600 vissen! Bij de eerste 5 trio's zaten 2 Zeenaald trio's!
Zeenaald 2  met Mark Steenbeek /danny v Meide/Kees steyl was 4e en zeenaald 3 met Johan rombouts/Ed v Vegt/ Lies wijnhorst was 5e! Namens de Zeenaald van harte gefeliciteerd!

 


Beste Zeenaalders,

 

Zoals jullie wel weten vist de Zeenaald ook in de Penn Korpsen competitie. Het team genaamd Zeenaald 2 bestaat uit Peter Robert, Marcel IJzenbrandt, Maurits Keur, Simon Laay, Cees Steijl, Danny vd Meide en Fred van Toledo.

De Penn Korpsen Competitie zijn een reeks van 5 wedstrijden om een ticket te bemachtigen voor het wereldkampioenschap!

Het team van de Zeenaald wist bijna een ticket te bemachtigen maar die ging naar de eerste 2 plaatsen. Toch mochten de mannen naar het podium om een mooie medaille op te halen.

 

ZHC de Zeenaald feliciteerd Zeenaald 2 voor hun fantastische prestatie!

 

 


 

Koninklijke Onderscheiding voor onze Kees

Dat inzet loont blijkt weer wel. Op Vrijdag 28 April 2006 is Kees v.d. Berg

Koninklijk onderscheiden voor al zijn jaren van inzet voor Z.H.C. de Zeenaald.

Hij was al lid van verdienste bij de club voor 30 jaar inzet als bestuurslid.

Kees is inmiddels wel gestopt als bestuurslid maar zal achter de schermen

nog steeds blijven helpen bij de wedstrijden van de Zeenaald. Piet de Kramer

n

Kees is onderscheiden als:

lid in de orde van oranje Nassau

 

Namens iedereen van de Zeenaald feliciteren wij Kees met deze onderscheiding

 


Naar boven